ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ง หนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรม การจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธาน จากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไร ปราสาทพนมรุ้ง เป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดี ดังได้มีนิทานพี้นบ้านเรื่อง "อินทรปรัสถา" กล่าวถึงคู่พระคู่นางซัดเซพเนจรไปจนพบที่พักพิงซึ่งเป็นปราสาทหินอันงดงามรกร้างอยู่ท่ามกลางป่าเขา แต่สำหรับบุคคลภายนอกต่างบ้านต่างเมืองนั้น ปราสาทแห่งนี้รู้จักกันครั้งแรกตามที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงปราสาทพนมรุ้งเป็นครั้งแรกคือ บันทึก ของนายเอเตียน เอมอนิเยร์ (Etienne Aymonier) ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2428 ตีพิมพ์เป็นบทความใน พ.ศ. 2445 ปี พ.ศ. 2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จมาที่ปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสาทและเสด็จอีกครั้งในปี พ.ศ. 2472 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และปี พ.ศ. 2503-2504 ได้ดำเนินการสำราจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้ง ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis คือ การนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่างเดิม) เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ชื่อของปราสาทพนมรุ้ง เป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ คำว่า พนมรุ้งปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ที่พบที่ปราสาทแห่งนี้จารึกพนมรุ้ง หลักที่ 2 หลักที่ 4 และ K10900 จารึกว่า พนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถาน ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บ้าน เมือง ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส ดังนั้น การที่ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้ง จึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายได้เป็นอย่างดีผ อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของปราสาทพนมรุ้ง ไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันหมดในคราวเดียว ได้มีการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อการนับถือศาสนาของชุมชน ขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ ปราสาทอิฐ 2 หลัง ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตู หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ โดยกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรโบราณ หรือผู้นำที่ปกครองชุมชน อันมีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ปราสาทพนมรุ้ง คงมีความสำคัญสืบต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) พระองค์นับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย เช่นเดียวกับพระราชบิดา (พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ) นอกจากจะมีพระราชโองการให้สร้างจารึกเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระราชบิดาแล้วยังทรงถวายที่ดินให้กับเทวสถานใน สมัยนี้เอง เทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง ข้อความในจารึกพนมรุ้ง บางหลักแม้จะมีเนื้อความขาดหายแต่ก็ให้ภาพ รวมได้ว่าเทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ คือ ศิวลึงค์ มีอาณาเขตกว้าวขวางมีที่ดิน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน (พระเจ้าวรมันที่ 5 ) และข้าราชการระดับต่าง ๆ ถวายหรือซื้อถวายให้กับเทวสถานพร้อมกับมีพระราชโองการ ให้ปักหลักเขตที่ดินขึ้นกับเทวสถานพนมรุ้งพร้องกับการสร้างเมือง สร้างอาศรมให้กับโยคี และนักพรตด้วย ในราวพุทะศตวรรษที่ 17 ได้มีการก่อสร้างปราสาทประธานขึ้น จากการศึกษาศิลาจารึกพนมรุ้ง หลักที่ 7 และหลักที่ 9 กล่าวได้ว่าปราสาทประธานสร้างขึ้นในสมัยเรนทราทิตย http://www.buriram.go.th/tr_phanomrung/Phanomrong.htmแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • ronphoto
  fredcuppud

  ใบนี้ก็งาม ครับ

  ขอบคุณที่แวะมาชมครับ

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 05:30
 • ronphoto
  fredcuppud

  กว้างได้ใจจริง ใช้เลนส์อะไรถ่ายครับ

  ใช้ 17-50 Tamron ครับ แล้วมาทำ panorama ใน ps ครับ

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 05:30
 • ronphoto
  fredcuppud

  สวยงามตามตำราครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 05:28
 • fredcuppud

  ใบนี้ก็งาม ครับ

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 04:41
 • fredcuppud

  กว้างได้ใจจริง ใช้เลนส์อะไรถ่ายครับ

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 04:41
 • fredcuppud

  สวยงามตามตำราครับ

  โพสเมื่อ 7 ส.ค. 55 เวลา 04:40
 • ronphoto
  pera999

  อลังการ

  ขอบคุณครับ.....ที่แวะมาชม

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:09
 • ronphoto
  pera999

  สวยครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:08
 • ronphoto
  pera999

  สวยเลยครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:08
 • ronphoto
  pera999

  ชอบแสงครับ

  พอดีไปถึงช่วงบ่าย...แสงเลยโอเคครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:07
 • ronphoto
  pera999

  สวยครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:06
 • ronphoto
  pera999

  สวยครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:05
 • ronphoto
  pera999

  งามครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:05
 • ronphoto
  pera999

  อลังการ

  ใช่ครับ....สมัยก่อนคงจะสวยน่าดู

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:05
 • ronphoto
  pera999

  มุมสวย

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 07:04
 • pera999

  อลังการ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:28
 • pera999

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:26
 • pera999

  ชอบครับใบนี้

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:25
 • pera999

  เอแล้วประตูจะเปิดยังไง

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:24
 • pera999

  สวยเลยครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:23
 • pera999

  ยิ่งใหญ่ครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:21
 • pera999

  ชอบแสงครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:21
 • pera999

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:20
 • pera999

  ขลังดี

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:20
 • pera999

  งามครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:19
 • pera999

  อลังการ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:18
 • pera999

  มุมสวย

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 06:18
 • ronphoto
  guitarweak27

  ดูเป็นมิติลึกเลยครับ

  ขอบคุณที่แวะมาชมครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 02:34
 • ronphoto
  guitarweak27

  ชอบเลยภาพนี้

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 02:33
 • ronphoto
  guitarweak27

  มุมนี้เก๋ดีขอบครับ

  ขอบคุณครับ................

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 02:33
 • ronphoto
  guitarweak27

  เค้าเรียงกันได้ยังไงไม่รู้ คนโบราณเก่งจริง

  อันนี้ต้องยอมรับเลย

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 02:32
 • ronphoto
  guitarweak27

  แผ่นนี้ใช่มั๊ยครับที่เคยมีข่าวเมื่ออดีต ผมจำผิดหรือเปล่า?

  ใช่ครับอันนี้แหละ "นารายณ์ทับหลัง ไปอยู่ยังชิคาโก้

  นารายณ์ทับหลัง ตั้งอยู่ยังชิคาโก้

  เป็นแท่นหินพันโล ให้เด็กถามเอามาจากไหน

  ไม่สนหรอกพระนารายณ์ ไม่ใช่ไมเคิล แจ็คสัน"

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 02:31
 • guitarweak27

  ดูเป็นมิติลึกเลยครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:15
 • guitarweak27

  ชอบเลยภาพนี้

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:14
 • guitarweak27

  มุมนี้เก๋ดีขอบครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:13
 • guitarweak27

  เค้าเรียงกันได้ยังไงไม่รู้ คนโบราณเก่งจริง

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:13
 • guitarweak27

  ยิ่งใหญ่

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:12
 • guitarweak27

  แผ่นนี้ใช่มั๊ยครับที่เคยมีข่าวเมื่ออดีต ผมจำผิดหรือเปล่า?

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 55 เวลา 00:11
 • ronphoto
  tanukisun

  ชอบใบนี้

  ขอบคุณครับ.....

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 19:25
 • ronphoto
  tanukisun

  ได้มิติดีคัรบ

  ขอบคุณครับ.....

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 09:22
 • ronphoto
  tanukisun

  คนเยอะเลย

  ตรงกับวันหยุดพอดีครับ

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 09:21
 • tanukisun

  ชอบใบนี้

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 08:21
 • tanukisun

  ยิ่งใหญ่มากๆๆๆ

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 08:20
 • tanukisun

  เด่นมาเลย

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 06:49
 • tanukisun

  ได้มิติดีคัรบ

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 06:43
 • tanukisun

  คนเยอะเลย

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 06:38
 • ronphoto
  jeemspurasha

  โอ้วว เป็นอีกที่ ที่อยากไปคับ ชอบมากกก

  ขอบคุณครับ.....ที่แวะมาชม

  โพสเมื่อ 23 ก.ค. 55 เวลา 01:29
 • jeemspurasha

  โอ้วว เป็นอีกที่ ที่อยากไปคับ ชอบมากกก

  โพสเมื่อ 22 ก.ค. 55 เวลา 08:34
 • ronphoto
  d9man

  ^^ สวยครับแบบนี้

  เอามาทำพานอราม่าใน ps ดูครับ ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่

  โพสเมื่อ 20 ก.ค. 55 เวลา 02:44
 • ronphoto
  d9man

  มุมสวยดีครับ

  ผมหามุมถ่ายไปเรื่อยๆครับ

  โพสเมื่อ 20 ก.ค. 55 เวลา 02:43
 • ronphoto
  d9man

  ว้าววววว สวยครับ

  ขอบคุณครับ........

  โพสเมื่อ 20 ก.ค. 55 เวลา 02:42
 • ronphoto
  d9man

  สวยมากครับ ดูคึกคักๆ นักท่องเที่ยวแยะ

  ขอบคุณครับ........

  โพสเมื่อ 20 ก.ค. 55 เวลา 02:41
 • ronphoto
  d9man

  น่าไปเที่ยวมากๆ ครับ

  ใช่ครับ......เสียอย่างเดียว ฟ้าไม่สวยเลยวันนั้น

  โพสเมื่อ 20 ก.ค. 55 เวลา 02:41
 • d9man

  ^^ สวยครับแบบนี้

  โพสเมื่อ 19 ก.ค. 55 เวลา 11:05
 • d9man

  มุมสวยดีครับ

  โพสเมื่อ 19 ก.ค. 55 เวลา 11:04
 • d9man

  ว้าววววว สวยครับ

  โพสเมื่อ 19 ก.ค. 55 เวลา 11:02
 • d9man

  สวยมากครับ ดูคึกคักๆ นักท่องเที่ยวแยะ

  โพสเมื่อ 19 ก.ค. 55 เวลา 11:01
 • d9man

  น่าไปเที่ยวมากๆ ครับ

  โพสเมื่อ 19 ก.ค. 55 เวลา 11:00
 • ronphoto
  naazaa

  วิวด้านหลัง จำได้ สวยครับ มุมมองกว้างๆ

  ขอบคุณครับ........

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 07:30
 • ronphoto
  naazaa

  ทางเดิน กับต้มไม้เขียวๆ สีตัดกันดีจัง

  ใช่เลยครับ

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 07:30
 • ronphoto
  naazaa

  ชอบมุมนี้ ครับ

  ขอบคุณครับ........

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 07:29
 • naazaa

  วิวด้านหลัง จำได้ สวยครับ มุมมองกว้างๆ

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 04:41
 • naazaa

  ทางเดิน กับต้มไม้เขียวๆ สีตัดกันดีจัง

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 04:40
 • naazaa

  ชอบมุมนี้ ครับ

  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 55 เวลา 04:38
 • ronphoto
  cocojungja

  ชอบค่ะ

  ขอบคุณครับ.........

  โพสเมื่อ 17 ก.ค. 55 เวลา 23:18
 • cocojungja

  ชอบค่ะ

  โพสเมื่อ 17 ก.ค. 55 เวลา 22:46
 • ronphoto
  prakarnb

  กลัวที่แคบๆครับ

  555

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:12
 • ronphoto
  prakarnb

  สุดลูกหูลูกตาเลย

  ทางขึ้นด้านหน้าครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:12
 • ronphoto
  prakarnb

  ใบนี้ก็อย่างงามเลยครับ

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:11
 • ronphoto
  prakarnb

  หามุมได้ลงตัวดีจัง

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:11
 • ronphoto
  prakarnb

  มีมิติดีจัง ดูน่าสนใจมากเลยครับ

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:11
 • ronphoto
  prakarnb

  นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน

  ตรงกับวันหยุดพอดีครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:11
 • ronphoto
  prakarnb

  ดูร่มรื่นจัง มุมนี้

  ด้านหลังมีต้นไม้อยู่บ้างจึงดูร่มรื่นครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:10
 • ronphoto
  prakarnb

  งดงาม

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 21:09
 • ronphoto
  xxs212xx

  ชอบครับ

  ขอบคุณนะครับที่แวะมา

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:59
 • prakarnb

  กว้างดีจัง ดูเพลินเลยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:59
 • prakarnb

  สวย หลบคนได้หมดเลย

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:58
 • ronphoto
  xxs212xx

  ไว้ทำอะไรครับ

  ไม่ทราบเหมือนกันครับ...เป็นทางตัน

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:58
 • prakarnb

  กลัวที่แคบๆครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:58
 • prakarnb

  ว้าว พญานาคที่นี้ ดูดุจัง

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:57
 • prakarnb

  สุดลูกหูลูกตาเลย

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:57
 • prakarnb

  ดูเหมือน ซุ่้มตะคลุบเหยื่อเลยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:56
 • ronphoto
  xxs212xx

  จัดองค์ประกอบดีครับ

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:56
 • ronphoto
  xxs212xx

  ชอบเงาไม้ครับ

  เป็นช่วงเวลาบ่ายครับเลยเห็นเงาชัดเจน

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:55
 • prakarnb

  ใบนี้ก็อย่างงามเลยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:55
 • prakarnb

  หามุมได้ลงตัวดีจัง

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:55
 • prakarnb

  สูงปี๊ดเลย

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:54
 • prakarnb

  มีมิติดีจัง ดูน่าสนใจมากเลยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:54
 • ronphoto
  xxs212xx

  มุมสวยมากครับ

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:54
 • ronphoto
  xxs212xx

  กว้างมีคนชมพอสมควรเลยครับ

  ใช่ครับเพราะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์พอดี

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:53
 • prakarnb

  ดูยิ่งใหญ่มากกกกกกก

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:53
 • prakarnb

  อย่างงามเลยครับ ดูคลาสสิค

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:52
 • prakarnb

  อลังการมากครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:51
 • prakarnb

  นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:51
 • prakarnb

  ดูร่มรื่นจัง มุมนี้

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:51
 • prakarnb

  งดงาม

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 18:50
 • xxs212xx

  ชอบครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:43
 • xxs212xx

  ไว้ทำอะไรครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:43
 • xxs212xx

  Lively krub.

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:42
 • xxs212xx

  จัดองค์ประกอบดีครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:41
 • xxs212xx

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:39
 • xxs212xx

  แสงดดีมุมดีครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:32
 • xxs212xx

  ชอบครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:32
 • xxs212xx

  ชอบเงาไม้ครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:27
 • xxs212xx

  มุมสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:27
 • xxs212xx

  กว้างมีคนชมพอสมควรเลยครับ

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 55 เวลา 09:26

Prasat Phnom Rung
โพสต์เมื่อ วันเสาร์ ที่ 14 กรกฏาคม 2555
เวลา 06:57
เข้าชม 4,748 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/CqyFUM