วัดต้นเกว๋น เป็นชื่อที่ชาวบ้านแถบบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เป็นผู้ตั้ง “เกว๋น” หรือชื่อที่ชาวเหนือเรียกว่า “มะเกว๋น” หรือต้นตะขบป่า เนื่องจากสมัยก่อนรอบวัดมีป่าต้นมะเกว๋น วัดและหมู่บ้านจึงมีชื่อตามนั้น สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๙ สมัยพระเจ้ากาวิโรรส สุริยวงศ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ แต่ว่าเมื่อมีการบูรณะครั้งสุดท้าย ปี ๒๕๔๗ ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ค้นพบว่าประวัติวัดนี้ มีอายุที่ยาวนานมากกว่า ๒๕๐ ปี แต่ค้นพบในอดีตในสมัยผู้ว่าชัยยา อายุ ๑๕๐ ปี อันนี้หลักฐานยังไม่ชัดเจน วัดนี้มีความสำคัญในอดีต คือเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง จากอำเภอจอมทอง มาที่เชียงใหม่ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ มีการสรงน้ำพระธาตุ คือจากวัดพระธาตุจอมทองมาก็เดินทางมาด้วยขบวนช้าขบวนม้า แล้วแวะมาที่วัดต้นเกว๋น ให้ประชาชนแถวนี้สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง หลังจากนั้นก็อัญเชิญไปที่วัดสวนดอก ๓ วัน ๗ วัน แล้วก็ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นประจำทุกปี เป็นเรื่องของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต วัดต้นเกว๋น เป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งนักวิชาการหรือผู้รู้ คนในด้านศิลปะก็บอกว่า เป็นวัดที่งามที่สุดในประเทศไทย เป็นต้นแบบหอคำหลวงในงานพืชสวนโลก เขาพูดอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่าง ๆ ที่เรารู้จัก เช่น ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ อาจารย์บางคนก็มานอนทั้งคืน มาดูความงามตอนกลางคืนยามพระอาทิตย์ตกดินแล้ว หรือมาดูตอนเช้าที่พระอาทิตย์ส่องวิหารเต็มที่ จะมาดูช่วงหน้าบันที่ได้รับการบูรณะจากท่านผู้ว่าชัยยา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ แล้วก็บูรณะมาเรื่อย ๆ จนถึงปี ๒๕๓๒ ก็ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อปี ๒๕๓๒ ถึงตอนนี้เป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวบ้านว่าเป็นวัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่มีความงาม และชาวบ้านหรือชาวต่างประเทศรู้จักกันหมดเมื่อพูดถึง วัดต้นเกว๋น จุดเด่นของศิลปกรรมในวัดนี้โดยรวมจะเป็นพระวิหารและศาลา มณฑป ท่านผู้รู้บอกว่าศิลปะแบบนี้ไม่ใช่ของสุโขทัย จะเป็นศิลปะของล้านนาโดยเฉพาะ ไม่ใช่ของเชียงใหม่ ไม่ใช่ของพม่า เป็นลายเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ ลายแกะสลักบนลายชุกชี แกะสลักหน้าบันก็ดี อีกอย่างหนึ่งก็คือ ลายปูนปั้น ตัวปูนที่อยู่บนเสาหน้าวิหารหน้าบันคือปูนติดไม้ ระยะเวลาร้อย ๆ ปี ตัวไม้มันกร่อนไป ปูนจะบังไว้อยู่ พอปูนมันกะเทาะออก ลายไม้จะออกเป็นลายตามรอยปูนเป็นลายอ่อนแก่ไปเลย ถือเป็นศิลปะล้านนาโดยเฉพาะ แตกต่างจากสุโขทัย แตกต่างจากพม่า วิหารวัดต้นเกว๋น เป็นวิหารแบบล้านนาโบราณ หน้าบันประดับกระจกแก้วสีแบบฝาตาผ้าหรือฝาปะกน โก่งคิ้วจำหลัก ไม้ลายเครือเถาสอดสลับรูปเศียรนาคที่พื้นและยกพื้นสำหรับสงฆ์ ปูเสื่อกก แบบพื้นเมืองก็เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเคยมีการซ่อมเมื่อตอนผู้ว่าชัยยา มีการแกะเสริมที่หน้าบันใหม่ เอาช่างจากอยุธยามาแกะเป็นลายไทยไปทางรัตนโกสินทร์ ก็มีการประท้วงกัน ตามสื่อมวลชน ต้องรื้อหน้าบัน เอาช่างจากเชียงใหม่เข้ามาทำ ดูแล้วจากการบูรณะก็กลมกลืนกับของเก่าในอดีตเป็นร้อย ๆ ปี มีลายปูนปั้นรูปเทพพนมและดอกไม้อยู่หัวเสา ด้านหน้าบันปีกนกจะแกะสลักเป็นเศียรนาคในลายเครือเถาผสมกนก ตีช่องตารางเพื่อระบายอากาศ ปั้นลมและหางหงส์แกะรูปมกรคายนาคอย่างงดงาม คันทวยหูช้างจำหลักไม้เป็นรูปกินนรฟ้อนรำ ศาลาจัตุรมุขก็เหมือนกัน สร้างแบบไม่มีตะปู คือการเข้าสลักไม้ จะไม่ใช้ตะปูเลย ส่วนที่ใช้ตะปูก็จะตีขึ้นเอง เป็นลักษณะตะปู แต่ไม่ใช่เหล็กหล่อเป็นส่วน แต่ส่วนใหญ่เข้าสลักไม้ จากหัวเสาเป็นแพ เข้าสลักไม้ นี่คือจุดเด่น ช่วงแรกของการอนุรักษ์ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ คิดว่ากรมศิลปากรจะยึดไปแล้ว เป็นวัดของกรมศิลป์ ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง กว่าจะมาทำความเข้าใจ ก็ร่วมหลายปีเหมือนกัน ชาวบ้านจึงเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องอนุรักษ์ไว้ การทำงานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในบริเวณพื้นที่กำแพง ถ้าจะมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น จะสร้างกุฏิ หอระฆัง ก็จะกันออกมานอกกำแพงหมดเลย ดูแล้วก็จะกลายเป็นวัดที่มีการแบ่งสัดส่วนออกมา คือ สังฆาวาสที่หนึ่ง พุทธาวาสที่หนึ่ง แยกเป็นสัดส่วนออกมา ความเข้าใจของชาวบ้านมีมากพอสมควร ลักษณะเป็นศาลาที่มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ส่วนกลางของศาลามีจั่วซ้อนอยู่สองชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาที่เรียกว่ากระเบื้องดินขอ ที่พิเศษกว่านั้นคือช่อฟ้าของหลังคาหลังนี้ ช่างโบราณได้ออกแบบให้เป็นนกที่มาเกาะได้อย่างลงตัว ต้องขอชื่นชมในความเด็ดขาดความเรียบง่ายและลงตัวในงานออกแบบ ที่กลางสันหลังคามีซุ้มมณฑปเล็กๆ ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า ปราสาทเฟื้อง ลักษณะเดียวกับที่พบในภาคอีสานและลาว ต้นเกว๋น ชื่อพื้นเมือง : ตะขบป่า ชื่ออื่นๆ : ตานเสี้ยน มะเกว๋นป่า มะเกว๋นบก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm.F.) Merr. ชื่อวงศ์ : Flacourtiaceae เส้นทางไปวัดต้นเกว๋น > ง่ายที่สุดก็คือ ตั้งหลักที่ไนท์ซาฟารี ตรงมาอีก ๒ กิโลเมตร ก็จะถึงแล้วครับ มาทางทิศเหนือ ถ้าจากตลาดต้นพยอมมาถึงไนท์ซาฟารีก็ประมาณ ๗ กิโลเมตร จากไนท์ซาฟารีมาวัดต้นเกว๋นอีก ๒ กิโลเมตร ช่วงสี่แยกสายสะเมิงพอดีครับ... ข้อมูลอ้างอิง : http://www.fm100cmu.com/fm100/100programs_detail.php?id_sub_group=83&id=3277 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=248822แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • ronphoto
  zouavefee

  มุมมองดีมาก

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 28 เม.ย. 55 เวลา 20:58
 • ronphoto
  zouavefee

  มุมนี้สวยงามมากเลยครับ ทำ HDR ใช่ป่าวครับ

  ใช่ครับ ทำ HDR ครับ

  โพสเมื่อ 28 เม.ย. 55 เวลา 20:57
 • zouavefee

  มุมมองดีมาก

  โพสเมื่อ 28 เม.ย. 55 เวลา 19:39
 • zouavefee

  มุมนี้สวยงามมากเลยครับ ทำ HDR ใช่ป่าวครับ

  โพสเมื่อ 28 เม.ย. 55 เวลา 19:39
 • ronphoto
  thipthanajaroen

  ชอบมากเลยชุดนี้ค่ะ สงสัยต้องหาโอกาสไปบ้างแล้ว

  แนะนำเลยครับ....เงียบสงบ คนไม่เยอะครับ

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 05:13
 • ronphoto
  thipthanajaroen

  สวยจริงๆค่ะ

  ขอบคุณอีกที

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 05:12
 • ronphoto
  thipthanajaroen

  งดงามาจริงค่ะเก่าขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยังงดมากมากๆ

  ขอบคุณครับ..........

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 05:12
 • thipthanajaroen

  ชอบมากเลยชุดนี้ค่ะ สงสัยต้องหาโอกาสไปบ้างแล้ว

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 04:07
 • thipthanajaroen

  สวยค่ะชอบเลยที่เป็นไม้แบบนี้

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 04:06
 • thipthanajaroen

  ทางเดินดูอลังการมากๆสมัยก่อนวัดนี้คงดังและใหญ่โตมากๆเลย

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 04:06
 • thipthanajaroen

  สวยจริงๆค่ะ

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 04:05
 • thipthanajaroen

  งดงามาจริงค่ะเก่าขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะยังงดมากมากๆ

  โพสเมื่อ 12 ก.ย. 54 เวลา 04:04
 • ronphoto
  aksnee

  ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะ ดูสวยขลังดีนะคะพี่

  ส่วนตัวแล้วไม่รู้จักวัดนี้เหมือนกัน แต่ไกด์กิตติมศักดิ์ของเราบอกว่ามีคนแนะนำให้มา เพราะเป็นต้นแบบของหอคำหลวงที่สวนราชพฤกษ์ครับ

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 19:30
 • ronphoto
  aksnee

  ปรับโหมดยังไงคะเนี่ย สีถึงออกมาสวยเก่าได้ขนาดนี้

  ใช้โปรแกรม HDR ครับ เพราะว่าฟ้าซีดมากๆ

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 19:26
 • aksnee

  ปรับโหมดยังไงคะเนี่ย สีถึงออกมาสวยเก่าได้ขนาดนี้

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 11:32
 • aksnee

  ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะ ดูสวยขลังดีนะคะพี่

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 11:31
 • ronphoto

  สายฝนโปรยปรายลงมาตลอด

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 03:21
 • ronphoto

  เสื่อปูพื้นวิหาร

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 03:20
 • ronphoto

  บริเวณรอบๆวิหารชุ่มชื้นมากๆ...อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝน

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 03:19
 • ronphoto

  ต้นแบบหอคำหลวง

  โพสเมื่อ 26 ส.ค. 54 เวลา 03:15
 • ronphoto
  thekops

  นานๆ จะเห็น ศาลา แบบนี้, ฝ้าเปิดคงจะสวยงาม

  ฝนตกตลอดเลยครับ...เสียดายมาก คงต้องไปแก้ตัวซะแล้ว

  โพสเมื่อ 25 ส.ค. 54 เวลา 09:17
 • thekops

  นานๆ จะเห็น ศาลา แบบนี้, ฝ้าเปิดคงจะสวยงาม

  โพสเมื่อ 25 ส.ค. 54 เวลา 07:13

Wat Ton Kwan
โพสต์เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2554
เวลา 05:43
เข้าชม 4,033 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/1ib7fp