วัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.๑๙๑๓-๑๙๕๔) ต่อมาพระยาติโลกราชโปรดให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิม แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๔ และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานระหว่าง พ.ศ.๒๐๑๑-๒๐๙๑ นานถึง ๘๐ ปี ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ได้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๘ ทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันเจดีย์มีความสูงคงเหลือ ๔๐.๘ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๖๐ เมตร วิหารหลวงของวัดนี้เจ้าคุณอุบาลีคุณปรมาจารย์ (สิริจันทะเถระ) และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๑ หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง ใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ และในวัดเจีดย์หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ๆ เสาอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในวันแรม ๑๒ ค่ำเดือน ๘ (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง วัดเจดีย์หลวง หรือวัดโชติการาม หรือราชกูฏ หรือกุฏาราม สร้างในสมัยพญาแสนเมืองมา (พ.ศ. 1928 - 1944) โอรสของพญากือนา ต่อมารวมพื้นที่กับวัดสุขมินท์วัดหอธรรมวัดสบฝางหรือป่าฝาง และบางส่วนของวัดพันเตาเรียกว่าวัดเจดีย์หลวง มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระเจดีย์หลวง เริ่มสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1934 สมัยพญาแสนเมืองมา สมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) โปรดให้สร้างเสริมให้มีส่วนสูง 80 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้าง ด้านละ 56 เมตรปรับรูปทรงเป็น แบบโลหะปราสาทของลังการูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกามดัดแปลงซุ้ม จระนำมุดเจดีย์ด้าน ตะวันออกให้เป็นซุ้มและแท่นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ครั้งพระแก้วมรกตประดิษฐานที่เชียงใหม่ช่วง พ.ศ. 2011 - 2091 สมัยพระเมืองแก้วหรือ พญาแก้วมีการบูรณะอีกครั้งโดยขยายฐานใหม่ให้ใหญ่ขึ้น พ.ศ. 2088 สมัยพระนางจิรประภา เกิดพายุและแผ่นดินไหว ยอดพระเจดีย์หักพังทลายลงมา เป็นอุทาหรณ์ ของการสร้างอาคารสูงในเชียงใหม่ที่ยังไม่มีใครวิตก http://www.dhammathai.org/watthai/north/watchediluang.phpแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
  • ronphoto
    tan4oct

    เยี่ยมเลย ^^

    ขอบคุณครับ

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 08:31
  • ronphoto
    tan4oct

    มุมแปลกดีค่ะ สีสวยดี

    ชอบกระเบื้องดินเผาเป็นการส่วนตัวด้วยครับ....ดูมันสวยดี

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 08:31
  • ronphoto
    tan4oct

    วางสวยมากค่ะ ;)

    มุมนี้ตามมาเก็บวันที่สอง.....ไม่รู้จะไปไหนเลยเดินถ่ายเก็บไปเรื่อยๆครับ

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 08:30
  • tan4oct

    เยี่ยมเลย ^^

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 06:48
  • tan4oct

    มุมแปลกดีค่ะ สีสวยดี

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 06:48
  • tan4oct

    วางสวยมากค่ะ ;)

    โพสเมื่อ 25 ก.พ. 54 เวลา 06:48
  • ronphoto
    othanuchai

    สวย

    ขอบคุณครับ...........

    โพสเมื่อ 19 ก.พ. 54 เวลา 06:07
  • ronphoto
    othanuchai

    วางสวย

    ขอบคุณครับ...........

    โพสเมื่อ 19 ก.พ. 54 เวลา 06:07
  • othanuchai

    นี่ก็สวย...อิอิ

    โพสเมื่อ 17 ก.พ. 54 เวลา 04:06
  • othanuchai

    สวย

    โพสเมื่อ 17 ก.พ. 54 เวลา 04:05
  • othanuchai

    วางสวย

    โพสเมื่อ 17 ก.พ. 54 เวลา 04:03

Wat Chedi Luang
โพสต์เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 03:30
เข้าชม 1,430 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/C1AleS